Beartas Príobháideachais

Beartas Príobháideachais

Nuashonraithe ag 2022-09-24

Tá SharPei Online ("muid," "ár," nó "sinn") tiomanta do do phríobháideachas a chosaint. Míníonn an Polasaí Príobháideachta seo conas a bhailíonn, a úsáideann agus a nochtar do chuid faisnéise pearsanta ag SharPei Online.

Baineann an Beartas Príobháideachta seo lenár suíomh Gréasáin, agus na fofhearainn a bhaineann leis (le chéile, ár “Seirbhís”) in éineacht lenár bhfeidhmchlár, SharPei Online. Trí rochtain a fháil ar ár Seirbhís nó a úsáid, léiríonn tú gur léigh tú, gur thuig tú, agus go n-aontaíonn tú lenár mbailiúchán, stóráil, úsáid agus nochtadh do chuid faisnéise pearsanta mar a thuairiscítear sa Bheartas Príobháideachta seo agus inár dTéarmaí Seirbhíse.

Sainmhínithe agus príomhthéarmaí

Chun cabhrú le rudaí a mhíniú chomh soiléir agus is féidir sa Bheartas Príobháideachta seo, sainmhínítear go docht gach uair a dhéantar tagairt do aon cheann de na téarmaí seo:

-Fianán: méid beag sonraí ginte ag suíomh Gréasáin agus a shábháil ag do bhrabhsálaí gréasáin. Úsáidtear é chun do bhrabhsálaí a aithint, chun anailís a sholáthar, chun cuimhneamh ar fhaisnéis fút, mar do rogha teanga nó faisnéis logáil isteach.
-Cuideachta: nuair a luann an polasaí seo “Cuideachta,” “muid,” “sinn,” nó “ár,” tagraíonn sé do SharPei Online, atá freagrach as do chuid faisnéise faoin bPolasaí Príobháideachta seo.
-Tír: ina bhfuil SharPei Online nó úinéirí/bunaitheoirí SharPei Online bunaithe, sa chás seo tá SAM
-Custaiméir: tagraíonn sé don chuideachta, don eagraíocht nó don duine a chláraíonn chun Seirbhís Ar Líne SharPei a úsáid chun na caidrimh le do thomhaltóirí nó le húsáideoirí seirbhíse a bhainistiú.
-Gléas: aon fheiste atá nasctha leis an idirlíon ar nós fón, táibléad, ríomhaire nó aon fheiste eile is féidir a úsáid chun cuairt a thabhairt ar SharPei Ar Líne agus na seirbhísí a úsáid.
-Seoladh IP: Sanntar uimhir ar a dtugtar seoladh prótacail Idirlín (IP) ar gach gléas atá nasctha leis an Idirlíon. De ghnáth sanntar na huimhreacha seo i mbloic gheografacha. Is minic is féidir seoladh IP a úsáid chun an suíomh óna bhfuil gléas ag nascadh leis an Idirlíon a shainaithint.
-Pearsanra: tagraíonn sé do na daoine aonair sin atá fostaithe ag SharPei Online nó atá faoi chonradh chun seirbhís a dhéanamh thar ceann ceann de na páirtithe.
-Sonraí Pearsanta: aon fhaisnéis a cheadaíonn, go díreach, go hindíreach, nó i dtaca le faisnéis eile — lena n-áirítear uimhir aitheantais phearsanta — duine nádúrtha a shainaithint nó a shainaithint.
-Seirbhís: tagraíonn sé don tseirbhís a sholáthraíonn SharPei Online mar a thuairiscítear sna téarmaí coibhneasta (má tá sé ar fáil) agus ar an ardán seo.
-Seirbhís tríú páirtí: tagraíonn sé seo d’fhógróirí, d’urraitheoirí comórtais, do chomhpháirtithe bolscaireachta agus margaíochta, agus do dhaoine eile a sholáthraíonn ár n-inneachar nó a bhfuil a gcuid táirgí nó seirbhísí dar linn a mbeadh spéis agat iontu.
-Suíomh Gréasáin: suíomh SharPei Online.”, ar féidir rochtain a fháil air tríd an URL seo: https://sharpei-online.com
-Tú: duine nó eintiteas atá cláraithe le SharPei Online chun na Seirbhísí a úsáid.

Faisnéis a bhailítear go huathoibríoch-
Tá roinnt faisnéise ar nós do sheoladh Prótacail Idirlín (IP) agus/nó saintréithe brabhsálaí agus gléis - bailítear go huathoibríoch é nuair a thugann tú cuairt ar ár n-ardán. Is féidir an fhaisnéis seo a úsáid chun do ríomhaire a nascadh leis an Idirlíon. D’fhéadfadh faisnéis eile a bhailítear go huathoibríoch a bheith ina logáil isteach, seoladh r-phoist, pasfhocal, ríomhaire agus faisnéis nasc amhail cineálacha agus leaganacha breiseán brabhsálaí agus socrú crios ama, córais oibriúcháin agus ardáin, stair cheannaigh, (déanaimid comhiomlán uaireanta le faisnéis chomhchosúil ó Úsáideoirí eile), an t-Aimsitheoir Aonfhoirmeach Acmhainne (URL) iomlán cliceáil chuig, tríd agus ónár Láithreán Gréasáin a bhféadfadh dáta agus am a áireamh; uimhir fianán; codanna den láithreán a d’fhéach tú nó a chuardaigh tú; agus an uimhir theileafóin a d’úsáid tú chun glaoch ar ár Seirbhísí do Chustaiméirí. Féadfaimid sonraí brabhsálaí a úsáid freisin amhail fianáin, fianáin Flash (ar a dtugtar Flash Local Shared Objects) nó sonraí comhchosúla ar chodanna áirithe dár Láithreán Gréasáin chun calaois a chosc agus chun críocha eile. Le linn do chuairteanna, féadfaimid uirlisí bogearraí ar nós JavaScript a úsáid chun faisnéis seisiúin a thomhas agus a bhailiú, lena n-áirítear amanna freagartha leathanaigh, earráidí íoslódála, fad cuairteanna ar leathanaigh áirithe, faisnéis idirghníomhaíochta leathanaigh (amhail scrollú, cliceáil, agus luch-overs), agus modhanna a úsáidtear chun brabhsáil ar shiúl ón leathanach. Féadfaimid faisnéis theicniúil a bhailiú freisin chun cabhrú linn do ghléas a aithint chun críocha calaoise a chosc agus chun críocha diagnóise.

Bailímid faisnéis áirithe go huathoibríoch nuair a thugann tú cuairt ar an ardán, nuair a úsáideann tú é nó nuair a dhéanann tú nascleanúint. Ní nochtann an fhaisnéis seo d'aitheantas ar leith (cosúil le d'ainm nó faisnéis teagmhála) ach d'fhéadfadh faisnéis gléis agus úsáide a bheith san áireamh, mar do sheoladh IP, saintréithe brabhsálaí agus gléis, córas oibriúcháin, sainroghanna teanga, URLanna tagartha, ainm gléis, tír, suíomh , faisnéis faoi cé agus cathain a úsáideann tú ár gcuid agus faisnéis theicniúil eile. Tá an fhaisnéis seo ag teastáil go príomha chun slándáil agus oibriú ár n-ardán a chothabháil, agus chun ár gcuspóirí anailíse agus tuairiscithe inmheánacha.

Díol Gnó

Coimeádaimid an ceart chun faisnéis a aistriú chuig tríú páirtí i gcás díola, cumasc nó aistriú eile de shócmhainní SharPei Online nó cuid mhór de shócmhainní SharPei Online nó dá Chleamhnaithe Corparáideacha (mar atá sainmhínithe anseo), nó an chuid sin de SharPei. Ar líne nó aon cheann dá gCleamhnaithe Corparáideacha lena mbaineann an tSeirbhís, nó sa chás go scoirimid dár ngnó nó go gcomhdóimid achainí nó go bhfuil achainí i bhféimheacht, atheagrú nó imeacht comhchosúil curtha inár gcoinne, ar choinníoll go n-aontaíonn an tríú páirtí cloí leis. téarmaí an Pholasaí Príobháideachta seo.

Chleamhnaithe

Féadfaimid faisnéis (lena n-áirítear faisnéis phearsanta) fút a nochtadh dár gCleamhnaithe Corparáideacha. Chun críocha an Bheartais Príobháideachta seo, ciallaíonn “Cleamhnaithe Corparáideach” aon duine nó aonán a rialaíonn go díreach nó go hindíreach, atá faoi rialú nó faoi chomhrialú le SharPei Online, cibé acu trí úinéireacht nó eile. Déileálfaidh na Cleamhnaithe Corparáideacha sin le haon fhaisnéis a bhaineann leat a chuirimid ar fáil dár gCleamhnaithe Corparáideacha de réir théarmaí an Bheartais Príobháideachta seo.

Rialaithe Dlí

Tá an Beartas Príobháideachta seo á rialú ag dlíthe SAM gan aird ar a fhoráil maidir le heasaontacht dlíthe. Toilíonn tú le dlínse eisiach na gcúirteanna maidir le haon ghníomh nó díospóid a eascraíonn idir na páirtithe faoin bPolasaí Príobháideachta seo nó a bhaineann leis ach amháin na daoine aonair sin a bhféadfadh cearta a bheith acu éilimh a dhéanamh faoi Sciath Príobháideachta, nó faoi chreat na hEilvéise-SAM.

Is iad dlíthe SAM, gan a rialacha um easaontachtaí dlí a áireamh, a rialóidh an Comhaontú seo agus an úsáid a bhaineann tú as an suíomh Gréasáin. D’fhéadfadh úsáid an tsuímh Ghréasáin a bheith faoi réir ag dlíthe áitiúla, stáit, náisiúnta nó idirnáisiúnta eile.

Trí úsáid a bhaint as SharPei Online nó trí theagmháil dhíreach a dhéanamh linn, cuireann tú in iúl go bhfuil tú ag glacadh leis an bPolasaí Príobháideachta seo. Mura n-aontaíonn tú leis an bPolasaí Príobháideachta seo, níor cheart duit dul i ngleic lenár suíomh Gréasáin, nó ár seirbhísí a úsáid. Ciallaíonn úsáid leanúnach an tsuímh Ghréasáin, teagmháil dhíreach linn, nó tar éis postáil athruithe ar an mBeartas Príobháideachta seo nach gcuireann isteach go mór ar úsáid nó ar nochtadh do chuid faisnéise pearsanta, go nglacann tú leis na hathruithe sin.

Do Thoiliú

Rinneamar ár bPolasaí Príobháideachta a nuashonrú chun trédhearcacht iomlán a sholáthar duit maidir leis an méid atá á shocrú nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh agus conas a úsáidtear é. Trí úsáid a bhaint as ár suíomh Gréasáin, cuntas a chlárú, nó ceannach a dhéanamh, toilíonn tú leis seo lenár bPolasaí Príobháideachta agus aontaíonn tú lena théarmaí.

Naisc le Suíomhanna Gréasáin Eile

Ní bhaineann an Polasaí Príobháideachta seo ach leis na Seirbhísí. Féadfaidh naisc chuig láithreáin ghréasáin eile nach bhfuil á bhfeidhmiú nó á rialú ag SharPei Online a bheith sna Seirbhísí. Nílimid freagrach as ábhar, cruinneas nó tuairimí a chuirtear in iúl ar shuímh Ghréasáin dá leithéid, agus ní dhéanaimid fiosrú, monatóireacht nó seiceáil ar shuímh Ghréasáin dá leithéid maidir le cruinneas nó iomláine. Cuimhnigh, le do thoil, nuair a úsáideann tú nasc chun dul ó na Seirbhísí chuig suíomh Gréasáin eile, nach bhfuil ár bPolasaí Príobháideachta i bhfeidhm a thuilleadh. Tá do bhrabhsáil agus d’idirghníomhaíocht ar aon suíomh Gréasáin eile, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil nasc acu ar ár n-ardán, faoi réir rialacha agus bheartais an tsuímh Ghréasáin sin féin. Féadfaidh tríú páirtithe den sórt sin a gcuid fianáin féin nó modhanna eile a úsáid chun faisnéis a bhailiú fút.

Fógraíocht

Féadfaidh fógraí tríú páirtí agus naisc chuig láithreáin tríú páirtí a bheith ar an suíomh Gréasáin seo. Ní dhéanann SharPei Online aon léiriú maidir le cruinneas nó oiriúnacht aon chuid den fhaisnéis atá sna fógraí nó suíomhanna sin agus ní ghlacann sé le haon fhreagracht nó dliteanas as iompar nó ábhar na bhfógraí agus na suíomhanna sin agus na dtairiscintí a dhéanann na tríú páirtithe. .

Coinníonn an fhógraíocht SharPei Online agus go leor de na suíomhanna Gréasáin agus seirbhísí a úsáideann tú saor in aisce. Oibrímid go crua chun a chinntiú go bhfuil fógraí sábháilte, neamhfheiceálach agus chomh hábhartha agus is féidir.

Ní formhuinithe nó moltaí ó SharPei Online ar shuíomhanna, earraí nó seirbhísí tríú páirtí iad fógraí tríú páirtí agus naisc chuig suíomhanna eile ina bhfógraítear earraí nó seirbhísí. Ní ghlacann SharPei Online aon fhreagracht as ábhar aon cheann de na fógraí, na gealltanais a thugtar, nó as cáilíocht/iontaofacht na dtáirgí nó na seirbhísí a thairgtear i ngach fógra.

Fianáin le haghaidh Fógraíochta

Bailíonn na fianáin seo faisnéis le himeacht ama faoi do ghníomhaíocht ar líne ar an suíomh Gréasáin agus seirbhísí ar líne eile chun fógraí ar líne a dhéanamh níos ábhartha agus níos éifeachtaí duit. Tugtar fógraíocht bunaithe ar ús air seo. Comhlíonann siad feidhmeanna freisin mar chosc ar an bhfógra céanna ó athcheapadh go leanúnach agus a chinntiú go dtaispeántar fógraí i gceart d’fhógróirí. Gan fianáin, tá sé an-deacair d’fhógróir a lucht éisteachta a bhaint amach, nó fios a bheith aige cé mhéad fógra a taispeánadh agus cé mhéad cad a tharlaíonn nuair a fuair siad.

Fianáin

Úsáideann SharPei Online “Fianáin” chun na réimsí dár suíomh Gréasáin ar thug tú cuairt orthu a shainaithint. Is éard is Fianán ann ná píosa beag sonraí arna stóráil ar do ríomhaire nó ar do ghléas soghluaiste ag do bhrabhsálaí gréasáin. Bainimid úsáid as Fianáin chun feidhmíocht agus feidhmiúlacht ár suíomh Gréasáin a fheabhsú ach níl siad riachtanach dá n-úsáid. Gan na fianáin seo, áfach, d’fhéadfadh sé nach mbeadh feidhmiúlacht áirithe ar nós físeáin ar fáil nó bheadh ​​ort do shonraí logáil isteach a chur isteach gach uair a thugann tú cuairt ar an suíomh Gréasáin mar ní bheimis in ann cuimhneamh go raibh tú logáilte isteach roimhe seo. Is féidir formhór na mbrabhsálaithe gréasáin a shocrú chun úsáid Fianáin a dhíchumasú. Mar sin féin, má dhíchumasaíonn tú Fianáin, seans nach mbeidh tú in ann feidhmiúlacht ar ár suíomh Gréasáin a rochtain i gceart nó ar chor ar bith. Ní chuirimid Faisnéis Inaitheanta Pearsanta i bhFianáin riamh.

Fianáin agus teicneolaíochtaí comhchosúla a bhlocáil agus a dhíchumasú

Cibé áit a bhfuil tú lonnaithe féadfaidh tú do bhrabhsálaí a shocrú chun fianáin agus teicneolaíochtaí comhchosúla a bhac, ach d’fhéadfadh an gníomh seo bac a chur ar ár bhfianáin riachtanacha agus cosc ​​a chur ar ár suíomh Gréasáin feidhmiú i gceart, agus b’fhéidir nach mbeidh tú in ann a ghnéithe agus a sheirbhísí uile a úsáid go hiomlán. Ba chóir duit a bheith ar an eolas freisin go mb’fhéidir go gcaillfidh tú roinnt faisnéise a sábháladh (m.sh. sonraí logála isteach sábháilte, roghanna suímh) má chuireann tú cosc ​​ar fhianáin ar do bhrabhsálaí. Cuireann brabhsálaithe éagsúla rialuithe difriúla ar fáil duit. Ní scriosann fianán nó catagóir fianán a dhíchumasú an fianán ó do bhrabhsálaí, beidh ort é seo a dhéanamh tú féin laistigh de do bhrabhsálaí, ba cheart duit cuairt a thabhairt ar roghchlár cabhrach do bhrabhsálaí chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Príobháideacht Leanaí

Bailímid faisnéis ó leanaí faoi bhun 13 bliana d’aois díreach chun ár seirbhísí a fheabhsú. Más tuismitheoir nó caomhnóir Tú agus más eol duit gur sholáthair Do leanbh Sonraí Pearsanta Dúinn gan do chead, déan teagmháil Linn le do thoil. Má thagaimid ar an eolas go bhfuil Sonraí Pearsanta bailithe againn ó dhuine ar bith faoi bhun 13 bliana d’aois gan toiliú tuismitheora a fhíorú, Déanaimid céimeanna chun an fhaisnéis sin a bhaint dár bhfreastalaithe.

Athruithe ar ár mBeartas Príobháideachta

Féadfaimid ár Seirbhís agus ár mbeartais a athrú, agus b’fhéidir go gcaithfimid athruithe a dhéanamh ar an mBeartas Príobháideachta seo ionas go léireoidh siad ár Seirbhís agus ár mbeartais go cruinn. Mura n-éilítear a mhalairt de réir dlí, tabharfaimid fógra duit (mar shampla, trínár Seirbhís) sula ndéanaimid athruithe ar an mBeartas Príobháideachta seo agus tabharfaimid deis duit iad a athbhreithniú sula dtiocfaidh siad i bhfeidhm. Ansin, má leanann tú ag úsáid na Seirbhíse, beidh tú faoi cheangal ag an mBeartas Príobháideachta nuashonraithe. Mura dteastaíonn uait aontú leis seo nó le haon Pholasaí Príobháideachta nuashonraithe, féadfaidh tú do chuntas a scriosadh.

Seirbhísí Tríú Páirtí

Féadfaimid ábhar tríú páirtí a thaispeáint, a áireamh nó a chur ar fáil (lena n-áirítear sonraí, faisnéis, feidhmchláir agus seirbhísí táirgí eile) nó naisc a sholáthar chuig láithreáin ghréasáin nó seirbhísí tríú páirtí (“Seirbhísí Tríú Páirtí”).
Admhaíonn tú agus aontaíonn tú nach mbeidh SharPei Online freagrach as aon Seirbhísí Tríú Páirtí, lena n-áirítear a gcruinneas, a n-iomláine, a dtráthúlacht, a mbailíocht, a gcomhlíonadh cóipchirt, dlíthiúlacht, cuibheas, cáilíocht nó aon ghné eile de. Ní ghlacann SharPei Online air féin agus ní bheidh aon dliteanas nó freagracht air i leith aon duine nó eintiteas eile as aon Seirbhísí Tríú Páirtí.
Soláthraítear Seirbhísí Tríú Páirtí agus naisc leo mar áis duit féin amháin agus déanann tú rochtain orthu agus úsáideann tú iad go hiomlán ar do phriacal féin agus faoi réir théarmaí agus choinníollacha tríú páirtithe den sórt sin.

Teicneolaíochtaí Rianaithe

-Fianáin

Bainimid úsáid as Fianáin chun feidhmíocht agus feidhmiúlacht ár suíomh Gréasáin a fheabhsú ach níl siad riachtanach dá n-úsáid. Gan na fianáin seo, áfach, d’fhéadfadh sé nach mbeadh feidhmiúlacht áirithe cosúil le físeáin ar fáil nó bheadh ​​ort do shonraí logáil isteach a chur isteach gach uair a thugann tú cuairt ar an suíomh Gréasáin mar ní bheimis in ann cuimhneamh go raibh tú logáilte isteach roimhe seo.

-Seisiúin

Úsáideann SharPei Online “Seisiúin” chun na réimsí dár suíomh Gréasáin ar thug tú cuairt orthu a shainaithint. Is é is Seisiún ann ná píosa beag sonraí arna stóráil ar do ríomhaire nó ar do ghléas soghluaiste ag do bhrabhsálaí gréasáin.

Faisnéis faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR)

B’fhéidir go mbeimid ag bailiú agus ag úsáid faisnéise uait más as an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) tú, agus sa chuid seo dár mBeartas Príobháideachta táimid chun míniú a thabhairt go cruinn conas agus cén fáth a mbailítear na sonraí seo, agus conas a choinnímid na sonraí seo faoi cosaint ó mhacasamhlú nó ó úsáid ar an mbealach mícheart.

Cad is GDPR ann?

Is dlí príobháideachta agus cosanta sonraí ar fud an AE é GDPR a rialaíonn an chaoi a gcosnaíonn cuideachtaí sonraí cónaitheoirí an AE agus a fheabhsaíonn an rialú atá ag cónaitheoirí an AE ar a gcuid sonraí pearsanta.

Tá an GDPR ábhartha d'aon chuideachta atá ag feidhmiú go domhanda agus ní amháin do ghnólachtaí atá lonnaithe san AE agus do chónaitheoirí an AE. Tá sonraí ár gcustaiméirí tábhachtach is cuma cá bhfuil siad lonnaithe, agus is é sin an fáth go bhfuil rialuithe GDPR curtha i bhfeidhm againn mar ár gcaighdeán bunlíne dár n-oibríochtaí uile ar fud an domhain.

Cad is sonraí pearsanta ann?

Aon sonraí a bhaineann le duine inaitheanta nó aitheanta. Clúdaíonn GDPR speictream leathan faisnéise a d’fhéadfaí a úsáid as féin, nó i gcomhcheangal le píosaí faisnéise eile, chun duine a aithint. Síneann sonraí pearsanta thar ainm nó seoladh ríomhphoist duine. I measc roinnt samplaí tá faisnéis airgeadais, tuairimí polaitiúla, sonraí géiniteacha, sonraí bithmhéadracha, seoltaí IP, seoladh fisiceach, claonadh gnéasach, agus eitneachas.

Cuimsíonn na Prionsabail um Chosaint Sonraí ceanglais mar:

-Ní mór sonraí pearsanta a bhailítear a phróiseáil ar bhealach cothrom, dlíthiúil agus trédhearcach agus níor cheart iad a úsáid ach ar bhealach a mbeadh súil réasúnta ag duine leo.
-Níor cheart sonraí pearsanta a bhailiú ach chun cuspóir sonrach a chomhlíonadh agus níor cheart iad a úsáid ach chun na críche sin. Ní mór d’eagraíochtaí a shonrú cén fáth a dteastaíonn na sonraí pearsanta uathu nuair a bhailíonn siad iad.
-Níor cheart sonraí pearsanta a choinneáil níos faide ná mar is gá chun a chuspóir a chomhlíonadh.
-Tá sé de cheart ag daoine atá clúdaithe ag an GDPR rochtain a fháil ar a sonraí pearsanta féin. Is féidir leo cóip dá sonraí a iarraidh freisin, agus go ndéanfaí a gcuid sonraí a nuashonrú, a scriosadh, a shrianadh nó a bhogadh chuig eagraíocht eile.

Cén fáth a bhfuil GDPR tábhachtach?

Cuireann GDPR roinnt riachtanas nua leis maidir le conas ba cheart do chuideachtaí sonraí pearsanta daoine aonair a bhailíonn agus a phróiseálann siad a chosaint. Ardaíonn sé freisin na gealltanais maidir le comhlíonadh trí fhorfheidhmiú a mhéadú agus fíneálacha níos mó a ghearradh as sárú. Taobh amuigh de na fíricí seo níl ann ach an rud ceart le déanamh. Ag SharPei Online creidimid go láidir go bhfuil do phríobháideachas sonraí an-tábhachtach agus tá cleachtais dhaingne slándála agus príobháideachais i bhfeidhm againn cheana féin a théann níos faide ná ceanglais an rialacháin nua seo.

Cearta Ábhar Sonraí Aonair - Rochtain Sonraí, Iniomparthacht agus Scriosadh

Táimid tiomanta do chuidiú lenár gcustaiméirí ceanglais chearta na n-ábhar sonraí den GDPR a chomhlíonadh. Déanann SharPei Online na sonraí pearsanta go léir a phróiseáil nó a stóráil i ndíoltóirí atá lán-ghrinnfhiosrúcháin agus a chomhlíonann an DPA. Stórálaimid gach comhrá agus sonraí pearsanta ar feadh suas le 6 bliana mura scriostar do chuntas. Sa chás sin, déanaimid na sonraí go léir a dhiúscairt de réir ár dTéarmaí Seirbhíse agus ár bPolasaí Príobháideachta, ach ní choinneoimid iad níos faide ná 60 lá.

Tá a fhios againn má tá tú ag obair le custaiméirí an AE, ní mór duit a bheith in ann an cumas a sholáthar dóibh sonraí pearsanta a rochtain, a nuashonrú, a aisghabháil agus a bhaint. Fuair ​​muid thú! Bunaíodh muid mar fhéinseirbhís ón tús agus thugamar rochtain duit i gcónaí ar do shonraí agus ar shonraí do chustaiméirí. Tá ár bhfoireann tacaíochta do chustaiméirí anseo chun ceisteanna ar bith a d’fhéadfadh a bheith agat faoi oibriú leis an API a fhreagairt.

TÁBHACHTACH! Trí ghlacadh leis an bpolasaí príobháideachais seo, aontaíonn tú leis freisin Beartas Príobháideachta agus Téarmaí Úsáide Google.

Cónaitheoirí California

Ceanglaítear le hAcht um Príobháideacht Tomhaltóirí California (CCPA) orainn catagóirí Faisnéise Pearsanta a bhailímid a nochtadh agus an chaoi a n-úsáidimid í, na catagóirí foinsí óna mbailímid Faisnéis Phearsanta, agus na tríú páirtithe lena roinnimid í, a mhíníomar thuas .

Ceanglaítear orainn freisin faisnéis a chur in iúl faoi na cearta atá ag cónaitheoirí California faoi dhlí California. Féadfaidh tú na cearta seo a leanas a fheidhmiú:

-Ceart ar Eolas agus Rochtain. Féadfaidh tú iarratas infhíoraithe ar fhaisnéis a chur isteach maidir leis na: (1) catagóirí Faisnéise Pearsanta a bhailímid, a úsáidimid nó a roinnimid; (2) na críocha a mbailímid nó a n-úsáideann muid catagóirí Faisnéise Pearsanta; (3) catagóirí foinsí óna mbailímid Faisnéis Phearsanta; agus (4) píosaí sonracha Faisnéise Pearsanta atá bailithe againn fút.
-Ceart chun Seirbhís Chomhionann. Ní dhéanfaimid idirdhealú i do choinne má fheidhmíonn tú do chearta príobháideachais.
-Ceart chun Scrios. Féadfaidh tú iarratas infhíoraithe a chur isteach chun do chuntas a dhúnadh agus scriosfaimid an Fhaisnéis Phearsanta fút atá bailithe againn.
-Iarr nach ndéanfaidh gnólacht a dhíolann sonraí pearsanta tomhaltóra, sonraí pearsanta an tomhaltóra a dhíol.

Má dhéanann tú iarratas, tá mí againn chun freagra a thabhairt ort. Más mian leat aon cheann de na cearta seo a fheidhmiú, déan teagmháil linn.
Ní dhíolaimid Faisnéis Phearsanta ár n-úsáideoirí.
Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi na cearta seo, déan teagmháil linn.

An tAcht um Chosaint Príobháideachta Ar Líne California (CalOPPA)

Éilíonn CalOPPA orainn catagóirí Faisnéise Pearsanta a bhailímid a nochtadh agus an chaoi a n-úsáidimid í, na catagóirí foinsí óna mbailímid Faisnéis Phearsanta, agus na tríú páirtithe lena roinnimid í, a mhíníomar thuas.

Tá na cearta seo a leanas ag úsáideoirí CalOPPA:

-Ceart ar Eolas agus Rochtain. Féadfaidh tú iarratas infhíoraithe ar fhaisnéis a chur isteach maidir leis na: (1) catagóirí Faisnéise Pearsanta a bhailímid, a úsáidimid nó a roinnimid; (2) na críocha a mbailímid nó a n-úsáideann muid catagóirí Faisnéise Pearsanta; (3) catagóirí foinsí óna mbailímid Faisnéis Phearsanta; agus (4) píosaí sonracha Faisnéise Pearsanta atá bailithe againn fút.
-Ceart chun Seirbhís Chomhionann. Ní dhéanfaimid idirdhealú i do choinne má fheidhmíonn tú do chearta príobháideachais.
-Ceart chun Scrios. Féadfaidh tú iarratas infhíoraithe a chur isteach chun do chuntas a dhúnadh agus scriosfaimid an Fhaisnéis Phearsanta fút atá bailithe againn.
-An ceart a iarraidh nach ndéanfaidh gnólacht a dhíolann sonraí pearsanta tomhaltóra, sonraí pearsanta an tomhaltóra a dhíol.

Má dhéanann tú iarratas, tá mí againn chun freagra a thabhairt ort. Más mian leat aon cheann de na cearta seo a fheidhmiú, déan teagmháil linn.

Ní dhíolaimid Faisnéis Phearsanta ár n-úsáideoirí.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi na cearta seo, déan teagmháil linn.

Teagmháil

Ná bíodh aon leisce ort teagmháil a dhéanamh linn má tá aon cheist agat.

-Via this Link: https://sharpei-online.com/contact/